Jaspis

Kyltti 2015
TÖIHIN JASPIKSEEN

Jaspis tarjoaa vuosittain useille nuorille ja vanhemmillekin töitä, kesätöitä, sesonki- ja tuntitöitä, palkkatukityötä ja työkokeilumahdollisuuksia. Järjestämme myös ammatillisen koulutuksen työssäoppimis- ja näyttömahdollisuuksia ja oppisopimuskoulutusta. Lisäksi järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä monialaisen työvoimapalvelun ja Kymsoten kanssa.

Työllistämistoimia toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston ja kaupungin työllistämisyksikön kanssa. Eri tukitoimin työllistettävien henkilöiden ohjauksesta vastaavana tuemme kunkin henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista. Kysy lisää työmahdollisuuksista toiminnanjohtajalta.

Yhteiskehittäminen, tyhy-päivät ja -retket sekä omiin vahvuuksiin pohjautuvat vastuutehtävät luovat työyhteisöön kannustavaa yhteishenkeä