Jaspis

Kyltti 2015
RAITTIUSSEURA JASPIS RY

Tervetuloa mukaan Jaspiksen toimintaan! Jaspis toimii osana laajempaa kokonaisuutta Haminan kaupunkiyhteisön nuoriso- ja kohtaamispaikkatoiminnan sekä työllistämisen saralla. Toimintamme on kaikille avointa ja ilmaista yhteisöllistä yhteistoimintaa.


Voit olla mukana monella tavalla:

 • Jaspiksen asiakkaana
 • Yhdistyksen jäsenenä
 • Vapaaehtoistiimissä
 • Työyhteisön jäsenenä
 • Kokemusasiantuntijana
 • Hallituksen jäsenenä
 • Tukemalla toimintaa lahjoituksin
 • Yhteistyökumppanina


Yhdistyksen säännöt ja arvot tiivistetysti

 • Raittiusseura Jaspis ry on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys.
 • Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Haminan seudulla asuvien hyvinvointia ja raittiita elintapoja eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien parissa.
 • Yhdistys pyrkii lisäämään ihmisten osallisuutta ja toisista välittämistä sekä luomaan edellytyksiä arvokkaaseen ja merkitykselliseen elämään.
 • Yhdistys pyrkii toiminnallaan ennalta ehkäisemään päihteiden käyttöä ja niiden tuomia haittoja kuten sosiaalista ja taloudellista syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.
 • Yhdistyksen keskeisinä arvoina ovat ihmisten kunnioittaminen ja arvostus, sosiaalinen vahvistaminen, yhteisöllisyys, keskinäinen kunnioitus, yhdenvertaisuus, kristillisen rakkauden maailmankuvan välittäminen ja heikommassa asemassa olevista huolehtiminen sekä sukupolvien kohtaaminen.
 • Jokainen ihminen nuorimmasta vanhimpaan on VIP-henkilö, very important person, eli hyvän tärkeä. Haluamme tämän näkyvän kaikessa toiminnassamme ja kaikissa kohtaamisissa.