Jaspis

Kyltti 2015
TÖIHIN JASPIKSEEN

Jaspis tarjoaa vuosittain useille nuorille ja vanhemmillekin töitä, kesätöitä, sesonki- ja tuntitöitä, palkkatukityötä ja työkokeilumahdollisuuksia. Järjestämme myös ammatillisen koulutuksen työssäoppimis- ja näyttömahdollisuuksia ja oppisopimuskoulutusta. Työllistämistoimia toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston ja kaupungin työllistämisyksikön kanssa, lisäksi järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa.

Kysy lisää kuntouttavan työtoiminnan vastuuhenkilöltä!


Yhteiskehittäminen, tyhy-päivät ja -retket sekä omiin vahvuuksiin pohjautuvat vastuutehtävät luovat työyhteisöön kannustavaa yhteishenkeä